giovedì 26 aprile 2012

FOTO ALLIEVI NB1 19/21


Gli allievi del gruppo di NB1 dalle 19 alle 21 mi hanno chiesto di inserire queste foto sul blog. sabato 21 aprile 2012

SUCCESSONE ALL'EOI GANDIA

È stato un vero piacere poter frequentare questi due giorni di attività per allievi e colleghi.


 A lezione di ballo.

 Un po' di cinese...

Il pienone di Silvia.
 
Alcuni miei allievi dell'UV
 
 Che bel pranzo con i colleghi!!!

Sono state due bellissime giornate condividendo esperienze con colleghi venuti oltre la nostra comunità ed allievi in cerca del diverso nell'insegnamento.
Un enorme GRAZIE a tutti quanti.

mercoledì 11 aprile 2012I Jornades d'intercanvi d'experiències per professorat d'EEOOII
XXV Aniversari EOI Gandia
Attività allievi ed insegnanti

 ATTIVITÀ ALLIEVI GIOVEDÌ 19 APRILE

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
HORARI
Gimcana/ recerca del tresor
es tracta d’un joc de pistes que girarà al voltant de les tradicions culturals i d’altres curiositats dels països on es parlen les llengües estudiades. La tipologia de les preguntes (12) inclourà: encreuats, sopa de lletres, professors i conserges que llegeixen text, trencaclosques, objectes amagats.... Les proves a passar i pistes a trobar estaran redactades en diferents idiomes. 
MATÍ
10:00 – 11:00


VESPRADA
17:00 – 18:00
cartells biogràfics:
els professors preguntaran als alumnes en les seues classes quin personatge representa millor el país de la llengua  que s’estudia (músic, científic, polític, cantant, escriptor, etc...). Cada classe en proposarà un sol consensuat, d’aquestos cada departament en triarà un màxim de tres, la biografia dels quals es traduirà en castellà, valencià i en el propi idioma del personatge triat. Aquesta biografia s’escriurà en un full al qual se li ficarà un marc i es penjarà en les portes de les aules, i aquestes tindran el nom del personatge representatiu en lloc del nº d’aula, per exemple: AULA DE Giuseppe VERDIACTIVITAT PERMANENT
poster-mapa mut:
se’n farà un per departament amb la silueta del país o regió (per al valencià). Podeu veure’n un exemple a l’aula 0.11 de francés. Es penjaran al passadís o en un lloc que considerem adient, i el dia 19 els alumnes l’ompliran amb paraules o frases que els suggereix el país representat, evidentment en la llengua corresponent.


ACTIVITAT PERMANENT
cartell: perquè estudie idiomes?:
es faran dos cartells de grans dimensions amb siluetes de persones o perfils amb “bocadillos”. En un dels dos, dins dels “bocadillos” s’escriuran en diferents idiomes les diverses motivacions per estudiar una llengua estrangera.  L’altre cartell es deixarà en blanc per a que el dia 19 els alumnes els emplenen al passar per davant.


ACTIVITAT PERMANENT

sala de jocs: en una o dos sales tots els jocs dels diferents departaments estaran a disposició dels alumnes per a que hi puguen jugar.

ACTIVITAT PERMANENT
10:00 – 13:30

17:00 – 19:00

Recital de poemes en diferents idiomes amb acompanyament musical (Orlando Martínez, alumne d’anglés, a la guitarra).
Els alumnes que hi vulguen participar llegint o recitant que ho comuniquen als professors respectius


MATÍ
11:00 – 12:00
Taller de teatre. CURS ACCELERAT D’INTERPRETACIÓ:             
-jocs d’improvisació
-exercicis de veu                                                         Els alumnes que hi vulguen participar que ho comuniquen
-com vèncer la por al públic (tècnica Meinsner) als professors respectius

10:00 – 12:00

karaoke: cantar cançons en els idiomes estudiats                                                                   

10:00 – 11:00
12:30 – 13:30
17:00 – 19:00

Recital d’oboè: és una representació de sis metamorphosis d'Ovidi narrades, en oboè i acompanyades d'audiovisuals. És una proposta de música descriptiva, doncs tal qual es va desenvolupant la música, es fa el que s'ha narrat als audiovisuals.

18:10 – 18:45
DIVENDRES
20 abril

Bailes del mundo: balls tradicionals de diversos països europeus: Itàlia, Dinamarca, Russia, etc


17:30 – 19:00

Taller de teatre. Introducció a la dramatització i monòlegs.

17:00-19:00
Introducció al chinès
18:00 - 19:00

Introducció a balls de saló: salsa, chachacha, samba, rumba...amb el professor políglota Joan.


17.30 - 19:00

Activitat de cuina (sols per a alumnes d’alemany)

12:00 – 13:00

Speed dating: comunicar-se per a conéixer-se

MATÍ
11:00 – 12:00 ATTIVITÀ INSEGNANTI VENERDÌ 20 APRILE

MATÍ

     HORA
SESSIÓ

 AULA
9.30 – 11.00
Apertura: Dª. Virginia Zorrilla (Dir. EOI Gandia)

Proteo: Una retrospectiva de la “persona” del profesor de idiomas.
Juan José Calvo
Las Escuelas Oficiales de Idiomas: encarar el futuro
Elena Rodríguez Halffter
SUM :
Sala d’usos múltiples


11.00 -11.20


CAFÉ
SESSIÓ

11.20-12.20
Traveller: Presentación del método de Inglés.
Richard Stanley Rosset
Aula 0.9
11.20-12.20
Los “otros cursos” en una sociedad plurilingüe.
Vicky Alemany
Aula 0.10
11.20-12.20
Soziokulturelle Aspekte und deren Bedeutung für den DAF-Unterricht: Reflexionen und Materialien.
Pilar Hernández
Aula 0.11
11.20-12.20
Lexique, authenticité et production aux niveaux A1 et A2.
Isabelle Narce
Aula 0.12
SESSIÓ

12.25-12.55
Seis estadísticas sorprendentes sobre la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Miguel Angel Muñoz
Aula 0.8
12.25-12.55
Writing Techniques.
Ana Mª. Davis
Aula 0.9
12.25-12.55
The Memories of the Elderly help us build our present: El Valor añadido Eduropeo a través del programa de aprendizaje permanente GRUNDTVIG.
Isidro Almendárez y Yolanda Matos
Aula 0.10
12.25-12.55

Blogs : el aula extramuros.
Inés García
Aula 0.11
     HORA
SESSIÓ

 AULA
13.00-13.30

Juegos y teatro: un enfoque lúdico en la enseñanza de lenguas.
Silvia Carchano y Ana Isabel García
Aula 0.9
13.00-13.30

Presentació.

Oxford University Press

Aula 0.10
13.00-13.30

La multimédiaction: Comment utiliser les nouvelles technologies dans une approche actionnelle?
Coryse Calendini
Aula 0.11
13.00-13.30

¿Grundtvig o Comenius? Organizar un intercambio en la EOI.
Martin Lerch
Aula 0.12

 VESPRADASESSIÓ

16.30-17.30

Presentación de materiales didácticos de ELE para pizarra digital.
Carmen Gonzalo
Aula 0.9
16.30-17.30

Deutschlernen in der Post-Kreidezeit.
Martina Bartucz, Herder-Cornelsen
Aula 0.11
16.30-17.30

Blended Learning: A Time and Place for Everything.
Brian Engquist
Aula 0.12
SESSIÓ

17.30-18.05

L’importante è capirsi ( Attenti agli incroci!).
Angelo Martone
Aula 0.9
17.30-18.05

Some tips to using new technologies and songs in the classroom.
Joan Siscar
Aula 0.11
17.30-18.05

Reflexiones sobre el tratamiento del error en la expresión oral en el aula de EOI.
Alfredo Juan
Aula 0.1218.10-18.45


MAR PARRA - CONCERT D’OBOÉ
18.45 - 19.05


CAFÉ

19.05-19.50


CLOENDA: El lenguaje de la novela histórica.
Santiago Posteguillo
SUM :
Sala d’usos múltiples


SIETE TUTTI QUANTI INVITATI. VI ASPETTIAMO!!!